Türkiye' nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Ülkemiz, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünde (DMİ) mevcut bulunan 1966-1982 yıllarında ölçülen güneşlenme süresi ve ışının şiddeti verilerinden yararlanarak EİE tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye' nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2 saat), ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 kWh/m2 - yıl (günlük toplam 3,6 kWh/m2) olduğu tespit edilmiştir.

Ancak, bu değerlerin Türkiye' nin gerçek potansiyelinden oldukça az olduğu, daha sonra yapılan çalışmalar ile anlaşılmıştır. 1992 ile 2008 yılları arasında EİE ve DMİ tarafından gerçekleştirilmiş ölçüm çalışmalarının sonucunda Türkiye' nin Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası oluşturulmuştur. Yeni ölçümler sonucunda, Türkiye' nin güneş enerjisi potansiyelinin eski değerlerden %20 - 25 daha fazla çıktığı görülmüştür.