Neden Güneş Enerjisi?

Günümüzde enerji kaynakları 3 başlık altında sınıflandırılmaktadır:

 • Fosil Kökenli enerji kaynakları,
 • Yeni enerji kaynakları,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları.

Kömür, petrol, doğalgaz gibi fosil kökenli enerji kaynakları, yerin altında kalan bitki ve canlıların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğramasıyla meydana gelirler. Uranyum, bor, toryum ve hidrojen gibi yeni enerji kaynakları, potansiyeli mevcut olan ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanımı artan enerji kaynaklarıdır. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise göreceli olarak tükenmediği ve sonsuz olduğu düşünülen enerji kaynaklarıdır.

 • Dünyadaki tüm enerjilerin kökeni Güneş Enerjisi' dir, alternatif enerji kaynakları açısından bakıldığında güneş enerjisi çok önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.
 • Güneş enerjisi temizdir, çevre sorunları yaratmaz, zararlı atıklar oluşturmaz, insanların ve diğer canlıların sağlığını tehtid etmez.
 • Güneş enerjisinin nakil sorunu yoktur, iletim hatları kurulmasını gerektirmez, kullanım noktasına kendiliğinden gelir.
 • Güneş enerjisi garantili bir üründür, kalitesi süreklidir, değişmez.
 • Güneş enerjisi sonsuzdur, dünyanın ömründen fazla bir ömre sahiptir.
 • Güneş enerjisi dışa bağımlılığı engeller, hiçbir ülkenin tekelinde değildir.
 • Enerji, tüm ülkeleri etkileyen önemli bir konudur. Enerji kaynaklarını geliştirebilen ülkeler kalkınacak, diğerleri zaman içerisinde eriyecektir.

Güneş Enerjisi Uygulama Alanları

Güneş enerjisi uygulama alanlarını aktif ve pasif olarak iki ana grupta incelemek mümkündür. Aktif uygulamalar güneş enerjisiyle ısı elde etmek ve elektrik elde etmek için kurulan mekanik sistemleri içerirler. Pasif uygulamalar ise genel olarak güneş enerjisinden verimli bir şekilde faydalanmaya yönelik mimari tasarımları kapsar.

Isı Enerjisi Eldesine Yönelik Aktif Uygulamalar

 • Kullanım sıcak suyu eldesi
 • Binaların ısıtılması ve soğutulması
 • Seraların ısıtılması
 • Endütriyel proseslerdeki akışkanların ısıtılması
 • Endütriyel amaçlı buhar elde edilmesi