Aslanlar Metal Sanayii 1980 yılından bu yana güneşle su ısıtma sektöründe faaliyet gösteren ünlü kuruluşlardandır. 1990 yılından itibaren ihtiyacı olan alüminyum profili kendi bünyesinde üretmeye başlayarak, kalitede istikrarı yakalamış ve yaygın bayii ağı ile ürünlerini Türkiye genelinde tüketiciye ulaştırmaktadır.

Aslanlar Metal Sanayi bununla yetinmeyip Güneş Isı Kollektörü sektöründeki boşluğu doldurmak amacıyla yeni bir yatırım daha gerçekleştirmiştir. Aslanlar Metal Sanayi gelişen teknolojiyi yakından takip ederek yatırımlarına devam etmektedir.Devamı »»

Güneş enerji uygulama alanlarını aktif ve pasif olarak iki ana grupta incelemek mümkündür. Aktif uygulamalar güneş enerjisiyle ısı elde etmek ve elekrtik elde etmek için kurulan mekanik sistemleri içerirler. Pasif uyguamalar ise...Tıklayınız »»

Günümüzde enerji kaynakları 3 baslık altında sınıflandırılmaktadır. 1. Fosil kökenli enerji kaynakları 2. Yeni enerji kaynakları 3. Yenilenebilir enerji kaynakları Kömür , petrol, doğal gaz gibi fosil kökenli enerji kaynakları,yerin altında kalan bitki ve canlıların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğramasıyla meydana gelirler. Uranyum, bor, toryum ve hidrojen gibi yeni enerji kaynakları ise göreceli olarak tükenmediği ve sonsuz olduğu düşünülen enerji kaynaklarıdır...